Honorary Member

Professor Datuk Wira Dr. Raha Abdul Rahim

Vice-Chancellor, Universiti Teknikal Malaysia Melaka